ןג^ךת הלירות

עשרת הציוויים של הקדוש ברוך הוא "שבמעמד הר סיני , ושנחקקו על "לוחות הברית . עשרת הדיברות באים פעמיים בתורה בשינויים קלים , בספר שמות ( כ , א-יד ) ובספר דברים ( ה , ו-יח . ( בעלי האגדה אומרים שהדברות נחקקו בשני הלוחות — ה י מימין וה י משמאל . בלוח הימני המצוות שעיקרן בין אדם למקום , ואילו בשמאלי המצוות שבין אדם לחברו . ואלה הם עשרת הדיברות : ( א ) אנוכי ה י אלהיך ; ( ב ) לא יהיה לך אלוהים אחרים ; ( ג ) לא תישא את שם ה י לשוא ; ( ד ) זכור את יום השבת לקדשו ; ( ה ) כבד את אביך ואת אמך,- ( ו ) לא תרצח ; ( ז ) לא תנאף ; ( ח ) לא תגנוב ; ( ט ) לא תענה ברעך עד שקר ; ( י ) לא תחמוד . עשרת הדיברות נחשבים יסוד בתורת ישראל . את הלוחות עליהם חקוקות הדיברות , הניחו במקום המקודש ביותר בבית המקדש — בקודש הקודשים . במקדש היו קוראים את עשרת הדיברות יחד עם "קריאת שמע . תחילה נהגו כך גם בכל _ארץ ישראל , אולם משטענו הכופרים כי עשרת הדיברות בלבד ניתנו משמים , ביטלו זאת . את עשרת הדיברות קוראים בבית הכנסת בפרשות "יתרו " ו " _אתחנן" בזמנן , ובחג השבועות , יום מתן תורה . לעשרת הדיברות שתי מערכות של "טעמי נגינ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור