ע^ה

כינוי למצוות מן התורה המחייבות עשייה מסויימת , להבדיל ממצוות " לא תעשה , " כגון : תפילין , "סוכה , אכילת "מצה וכדומה . חכמים מנו רמ"ח מצוות "עשה " כנגד רמ " ח איברים שבאדם ( מכות כג ע " ב . _( נשים פטורות ממצוות "עשה " שהזמן גרמן " ) שקיומן מוגבל לזמן מסוייס . ( בתלמוד מובא כי אדם הנקלע למצב שבו עליו לקיים מצוות "עשה " ומצוות "לא תעשה " כאחת , ואינו יכול לקיים את שתיהן , תדחה מצוות ה " עשה " את "לא תעשה " ( שבת קלא ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור