ערכין, מ?9ת

מסכת בת תשעה פרקים בסדר קודשים . עוסקת בדינים של אדם הנודר לתת לבית המקדש כסף בשווי של ערך עצמו או ערכם של אחרים . כן נדונים כאן הלכות הקדשת נכסים לבית המקדש ודיני מכירת שדה או בית . עיקר ענייניה של המסכת נזכרים בספר "ויקרא " פרק כז . למסכת "גמרא "בבבלי " ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור