ערי חלליים

ערי חלליים יתר 42 הערים כמיקלט , אלא שבאלה חייב היה הגולה לשלם לבעל הבית שכר תמורת מגוריו במקום . נוסף על הערים שנועדו למגורים , הוקצו ללוויים , סמוך לכל עיר , גם מגרשים לשם גידול מיקנה , אולם לא לגידולים חקלאיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור