ערוף

מילון המונחים והביטויים שבתלמוד ובמדרשים . חיברו ר' נתן בן יחיאל איש רומי . (? 1100-1025 ) מפרש בהרחבה מקומות קשים בהם והוא אמצעי עזר חשוב בלימוד התלמוד . חשיבות יתירה נודעת לו גם בשל כך שמחברו השתמש בכתבי יד קדומים , והוא כולל הבאות מרובות מחיבורים שונים שלא נשתמרו במקורות אחרים . הודות להם ניתן לתקן שיבושים שנפלו במשך הזמן בנוסח התלמוד ובמדרשים . חכמים רבים השתדלו להשלימו ולהגיהו : הרופא והבלשן בנימין מוספיא מגולי ספרד 11675-1606 ) בספרו , , " מוסף הערוך ;" הפייטן והבלשן ר ' מנחם ד י לונזאנו ( נפטר בירושלים בשנת ( 1608 בספר "המעריך ;" הרב ישעיה ברלין , המכונה פיק , ( 1791-1725 ) בספר " הפלאה שבערכין ;" המהדורה השלמה ביותר של הספר היא "ערוך השלם " של אלכסנדר קוהוט ( 1894-1842 ) שהוציא לאור את הספר בעשרה כרכים . המלה "ערוך " ציינה בימי הביניים מילון , ובייחוד מילון תלמודי . מילונים כאלה הופיעו מאז המאה התשיעית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור