ערבית, תפלת

אחת משלוש תפילות הקבע , קרויה גס "מעריב . " זמנה כל הלילה , מצאת הכוכבים עד עלות השחר . הנוסח היסודי שלה בכל העדות הוא : שני פסוקים מתהילים — "והוא רחום " ( עח , לח , 1 "ה י הושיעה " ( כ , י . ( "ברכו , " שתי ברכות לפני "קריאת שמע — "מעריב " ו"אהבה , " קריאת שמע גופה , שתי ברכות לאחריה — "גאולה " ו " השכיבנו , " שליח הציבור אומר חצי "קדיש , תפילת "עמידה , קדיש שלם , "" עלינו לשבח , " קדיש יתום , וחוזרים על "" ברכו " בשביל אותם שאיחרו לבוא . בימי "ספירת העומר סופרים את העומר לפני "עלינו . " בעדות המזרח יש שמקדימים לתפילה פסוקים מספר תהילים , ואחריהם אומר שליח הציבור חצי קדיש . "חסידים מקדימים פרק מתהילים . במנהגי אשכנז ותימן נהגו _להוסיף בחוץ לארץ אחרי "השכיבנו " י " ח פסוקים הפותחים ב " ברוך ה י לעולם אמן ואמן , " פסוקים שהיו • הגאונים אומרים לפנים במקום תפילת עמידה . לאחר תפילת עמידה וקדיש מוסיפים בעדות המזרח ובנוסח ספרד פרק קכא בתהילים : "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים . " במוצאי שבתות וחגים אין אומרים "" והוא רחום" לפני "ברכו . " בתפילת העמידה מוסיפים בברכה הרביעית , ברכת "אתה חונן ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור