עו־אק

הקיבוץ היהודי בעיראק , שחיה קיים עד אמצע המאה ה , 20 היה המשכה של יהדות * כבל הקדומה , מרכז יהדות העולם עד לאמצע המאה ה . 11 מצבם של היהודים באיזור הזה היה נתון לתנודות למן הכיבוש הערבי . ( 637 ) הכובשים המוסלמים נתנו יד חופשית ליהודים בענייני דת ורוח , אך מצבם הכלכלי של היהודים החמיר : עקב המסים הכבדים נאלצו רבים מהם לנטוש את עבודת האדמה , שבה עסקו , ולפנות לעסקי מלאכה ומסחר . כן נאסר עליהם לשמש בפקידות . במאה ה 10 הוקלו הגזרות וליהודים הותר לעסוק כרפואה ובעסקי כספים , "ובנימין מטודלה מצא כאן ב 1170 יישוב יהודי משגשג . הכיבוש המונגולי ( 1258 ) הטיב בתחילה עם היהודים , ואולם משקיבלו המונגולים את דת האיסלם גם גברו גזרותיהם , ומצב היהודים נדרדר והלך . אחרי הכיבוש התורכי ( 1534 ) ובמשך כל שנות קיומה של האימפריה העותמאנית היה יחס השלטון המרכזי טוב ליהודים , אך מדי פעם סבלו היהודים מנגישותיהם של שליטים מקומיים . אחרי נפילתה של האימפריה העותמאנית , בתום מלחמת העולם הראשונה , הפכה עיראק לממלכה תחת שלטון מנדאט בריטי . ( 1932-1920 ) רוב יהודי עיראק , שמנו אז כ 87 , 000 נפש , ה תרכזו בערים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור