עקרי אמונה

אמיתות מוגדרות שעליהן מיוסדת האמונה היהודית , ואשר חייבים להאמין בהן . שאלה עקרונית היתה אם בכלל יש ביהדות עיקרים . היו שטענו כי כל התורה היא עיקר , ואין להציב בראש דוגמה זו או זו . לראשונה באים ניסוחים של מעין עיקרים בספרות היהודית ההלניסטית . "פילון האלכסנדרוני מסיק כי מתיאור הבריאה נובעים חמישה דברים מכריעים : מציאות האל , אחדותו , בריאת העולם , אחדות העולם והשגחת הבורא . בעימות עם האיסלאם נדונה השאלה בחריפות , ואף נוסחו עיקרים . רס"ג בספרו "אמונות ודעות " הוסיף על אותם של פילון עוד חמישה עיקרים . רבינו בחיי אבן פקודה עוסק בשאלה בספרו "" חובות הלבבות . " הראשון שמדבר על עיקרים מוגדרים הוא ר י אברהם בן דאוד בספרו "האמונה הרמה . " הוא מונה שישה עיקרים . • הרמב"ם היה הראשון שנתן לעיקרים משמעות דוגמאטית . הוא ניסח י " ג עיקרים . והם נתקבלו בכל תפוצות ישראל . עליהם מיוסד "הפיוט "יגדל אלוהים חי , " שבראשית תפילת "שחרית , והן מנוסחות על דרך ההצהרה ב " אני מאמין " שבא בסידור בסוף תפילת שחרית . ואלה הם העיקרים לפי הרמכ " ם : ( א ) מציאות הבורא ( ב ) אחדותו ! ( ג ) חיותו בלתי מוחשי ; ( ד ) נצ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור