עלןצין, מסבת

המסכת האחרונה בסדר טהרות ( ובכל סדרי המשניות בכלל . ( עוסקת בדיני טומאת מאכלים . שמה בא לה מעיסוקה גם בדיני "טומאה וטהרה של פירות המחוברים בעוקציהם לענפים . הלכות עוקצין הפכו לדוגמה להלכות קשות במיוחד ( הוריות יג ע " ב , ברכות כ ע " א . ( למסכת ג י פרקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור