(רבי) עקיבא

מגדולי _"התנאים ומנהיגו הרוחני של מרד "בר כוכבא . חי בשנים 136-50 לסה " נ בקירוב . מסופר עליו כי היה בנעוריו רועה צאן . בן למשפחת גרים ממוצא נחות , נשא לאשה את רחל בתו של כלבא שבוע העשיר , שנפשה דבקה בו . אביה התנגד לנישואין וגירש את הזוג מביתו . בהשפעתה של רחל אשתו החל ללמוד תורה בהיותו בן ארבעים שנה , ונעשה לאחד מגדולי החכמים . גם כאשר עלה לגדולה , לא שכח את מוצאו מקרב פשוטי העם . הוא נשאר קרוב אליהם והיה מקרבם לתורה . היתה לו ישיבה בבני ברק והמונים נהרו אליה לשמוע את לקחו . היה הראשון ששיווה ללימוד "ההלכה צורה שיטתית מקיפה לפי סדר עניינים , ונוסח זה של הוראת ההלכה " ) משנת רבי עקיבא (" איפשר אחר כך לחכמים אחרים להעלותה בקיצור בדרך שיטה על הכתב — המשנה "והתוספתא . דרכו בתורה היתה לדרוש "על כל קוץ וקוץ שבתורה תילי תילים של הלכות , " ולא כדעת רבי ישמעאל שסבר כי "דיברה תורה בלשון בני אדם . " זכותו הגדולה האחרת של רבי עקיבא היא פיתוח תורת הסוד המיסטית , שרווחה אז _בארץ ישראל ובסביבותיה , ברוחה של היהדות המסורתית . מסופר עליו , כי היה היחיד בין ארבעה תנאים מפורסמים "שנכנס ולתורת הסוד ) בש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור