עקדת י?דוק

הסיפור על עקידת יצחק ( בראשית כב ) הוא האחרון בעשרה ניסיונות שניסה הקדוש ברוך הוא את "אברהם . ה י מצוה את אברהם להקריב את בנו יחידו . כשאברהם שולח את ידו לשחוט את בנו , מורה לו מלאך ה י : "אל תשלח ידך אל הנער , " ומודיע לו כי הצו האלהי היה רק בגדר ניסיון — מבחן שהוכיח כי אברהם ירא אלהים . הניסיון כאן הוא בקבלה המוחלטת של הצו , בלי להעמיד שאלות , שהרי הקרבתו של יצחק סותרת את הבטחתו המפורשת של האלוהים "כי ביצחק יקרא לך זרע . " אברהם עמד בניסיון והוכיח את מסירותו ואת אמונתו בה י עד תום . הר המוריה שבפרשה מזוהה בפי יחז " ל עם הר הבית , שעליו נבנה לימים המקדש . ומסורת היא שמקום המזבח שעליו נעקד יצחק הוא "" אבן השתייה " שממנה הושתת העולם , ועליה הוצב "ארון הברית בקודש הקודשים . המוטיב של העקידה כסמל להקרבה עצמית על קידוש ה י פותח במיוחד בימי מרד "החשמונאים ולאחר מכן בשירה הדתית של ימי הביניים . פרשת העקידה נאמרת אחרי "ברכות השחר שבתפילת "שחרית בכל ימי השנה , והיא מיוחדת ליום ב ' של "ראש השנה שקוראים בו פרשה זו בתורה . בתפילות המוספים של ואש השנה , בסדר זכרונות , מוזכרת העקידה וחותמים אותה ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור