עץ חיים

ספר המיוחס לר י חיים "ויטאל אם כי למעשה לא הוא כתבו . החיבור נערך בידי ר י מאיר פאפיש על פי ספרו של ר י חיים ויטאל "שמונה שערים " ועל פי כמה מחיבוריו האחרים . זהו המקור היחיד שנשתמרו בו רעיונותיו של • האר " י והובאו בצורה שיטתית ובהסבר בהיר . מיד עם הופעתו היה "עץ חיים " לאחד מספרי "הקבלה העיקריים . הספר עוסק במהות האלוהים , ביחסו לעולם , בשינויים שחלו בעולם לפני היווצרו , בהאצלת אור האלוהים ובעולמות העליונים , שנבראים , לפי הקבלה , מהאצלה זו . אולם כבר בהקדמה לספר מבהיר המחבר , כי במרכז התעניינותו עומדת שאלה מעשית " לחקור ולידע מה זה נתארך קץ גלויותינו ומדוע לא בא בן ישי . " להט כמיהתו "לגאולה הוא שמניע את המחבר לטפל במלוא בעיית היחסים בין האלוהות לעולם . הוא גם המניע אותו לבקר בחריפות — ושוב בהקדמה לספר — את אותם "בעלי תורה אשר עוסקים בתורה על מנת לקבל פרס והספקות יתירות , וגם להיות שמם וריחם נודף בארץ , " ולא כדי לשרת את האומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור