עץ החיים ועץ הדעת

לפי הפשט הכתוב , אלה שני אילנות שהצמיח ה י "בגן עדן : "ויצמח ה י אלהים מן האדמה כל עץ ... ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע " ( בראשית ב , ט . ( על האדם נאסר לאכול מעץ הדעת : "ויצו ה י על האדם לאמר : מכל עץ הגן אכול תאכל , ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו , כי ביום אכלך ממנו מות תמות " ( בראשית ב , יז . ( חווה נתפתתה לנחש ואכלה הימנו והאכילה אף את אדם . שלושת השותפים לחטא נענשו . פירושים הרבה נאמרו בעניין עץ הדעת ועץ החיים , ורובם ככולם מסבירים זאת כמשל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור