(ה)עסק ביש

כינוי שניתן באמצעי התיקשורת לכשלונה של פעולת חבלה שעשתה רשת יהודית במוסדות אמריקניים ואחרים במצרים ב . 1954 הרשת נתפשה , שניים מאנשיה , ד " ר משה מרזוק ושמואל עזאר , הוצאו להורג , והאחרים ישבו שנים רבות בכלא המצרי . בעקבות הכישלון התעוררה מחלוקת בצמרת המדינית והצבאית בישראל בשאלה מי נתן את ההוראה לביצוע הפעולות ומי חיפה על מי בחקירת האחריות להוראה . המחלוקת התלקחה והגיעה למהומה פוליטית שכונתה "פרשת לבון " — על שמו של שר הבטחון דאז , פנחס לבון , שלפי טענת ראש אגף המודיעין בנימין ג _' יבלי , נתן את ההוראה . החקירות והפרשה ערערו את יסודות המישטר בארץ וגרמו להתפטרות לבון ובן גוריון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור