עננו

תיבת פתיחה לתפילות מיוחדות . האחת בקשה שמוסיפים בתענית ציבור בתפילת יהעמידה . שליח ציבור אומרה בשחרית "ובמנחה בין ברכת " גואל" לברכת "רופא , " והוא אף חותם בברכה . היחיד אומרה בתפילת מנחה בתוך ברכת "שמע קולנו " ואינו חותם בברכה . מקור התפילה • בתלמוד ולה נוסחים שונים ( ירושלמי ברכות ד , ג ; בבלי תענית יא ע " ב ויג ע " ב . ( ב " עננו " פותחת גם תחינה עתיקה על סדר הא"ב הנאמרת "בסליחות : " עננו ה י עננו , עננו אבינו עננו , עננו בוראנו עננו וגו . " כתום הא " ב ממשיכה התחינה באותה תבנית עם שהיא מזכירה בסדר כרונולוגי את גדולי האומה : " עננו אלהי אברהם עננו , עננו פחד יצחק עננו וגוי . " מקורה של התחינה בתפילת אליהו על הכרמל "ענני ה י ענני " ( מלכים א יח , לז . _(  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור