ענן בן דוד

מעורר התסיסה הדתית שמתוכה התפתחה כת הקראים . חי במאה השמינית בארץ בבל . היה צאצא למשפחת ראשי הגולה . לפי ייחוסו והשכלתו הועיד את עצמי לשמש ראש הגולה , אלא שראשי הישיבות הגדולות בבבל העדיפו על פניו את אחיו הצעיר . ענן ביקש לחקור את התורה שבכתב כרוחה כלשונה , ללא כל תוספת של ההלכות השנויות במשנה • ובגמרא . מתוך העיון בפסוקי התורה ביקש ענן להורות לעם את מצוות התורה . אף ציווה למאמיניו , שאיש איש יבקש את ביאור התורה כהבנת שכלו הוא . כך נעשתה התורה תורות תורות וכעבור דורות מעטים אכן לא היו שני חכמים מחכמי הקראים שהיו תמימי דעים זה עם זה לגבי קיום המצוות . למעשה הלך ענן בעקבות _ חז " ל אלא שהחמיר בהרבה מתקנותיהם . כך , דרך משל דרש פרישות וסגפנות מחמירה , עד כדי הנהגת צום של שבעים יום מי " ג ניסן עד כ " ג סיוון ועוד . בביאור פסוקי התורה הגיע למסקנות קיצוניות . תורתו התקבלה רק על דעת מעטים מבין המורדים • בתלמוד " ) עננייס (" והיא נתרככה לימים על ידי התנועה הקראית עצמה . עם זאת נחשב עד יום מותו לראשה של הכת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור