עמק הבכא

חיבור המתאר את "התלאות אשר עברו עלינו מיום גלות יהודה מעל אדמתו עד היום הזה . " חובר בעיקרו באיטליה בידי יוסף הכוהן בשנים 1563-1558 עם הוספות מאוחרות יותר של המחבר עצמו ( 1575 ) ושל מחבר אלמוני ( עד . ( 1605 מבקש לתת תיאור היסטורי כללי של תקופת הגלות , אך מתרכז בעיקר בשלהי ימי הביניים ותחילת הזמן החדש . לגבי תקופה זו נודעת לספר גם חשיבות של מקור היסטורי משולבים בספר גס פרטים ביוגראפים שונים של מחברו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור