מלחמת עם ישראל בעמלק לפי איור בתרגום המקרא לספרדית. המאה ה־5ו