טמוס

השלישי # בתרי עשר הספרים , בן תשעה פרקים . עמוס היה יליד תקוע שביהודה על גבול המדבר . היה רועה שה י לקחו לנביא "מאחורי הצאן . " ניבא בימי עוזיהו מלך יהודה ובימי יואש מלך ישראל . היה בן זמנם של הושע , ישעיה ומיכה . ראה במשפט ובצדקה את תביעתו המרכזית של ה י מבני אדם , ומישראל במיוחד , ואת דיכוי העניים כדחייתה הקשה והמחפירה ביותר של תביעה זו . עמוס נלחם בלהט בכל עוול חכרתי , כשהוא עורך את דבריו במשפטים עזים , שזורים בדימויים פיוטיים ובמשלים הלקוחים מחיי רועים ואיכרים , שבקרבם גדל ומתוכם יצא . הוא הוכיח את עשירי מלכות ישראל הרודפים תענוגות ועושקים דלים , ואת העם העובד אלילים . כן הוכיח את המבקשים עזרת זרים . העונשים המתוארים בנבואת עמוס הם קשים ומרים : עצירת גשמים , מחלות בצומח , ארבה ורעב , ואחרון אחרון — אוייב עריץ וגלות . אמציה , כהן המקדש בבית אל , התרה בעמוס ותבע ממנו לברוח אל ארץ יהודה ולהינבא שם . אולם עמוס נשאר והוסיף לנבא נבואות קשות . עמוס מדגיש כי ה י שולט על כל הגויים ואת כולם יביא למשפט , את ארס ואת דמשק , את פלשתים , צור , אדום , עמון ומואב . ה י מקפיד יותר עם ישראל משום היות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור