עמוד

שולחן צר ששליח ציבור עומד לפניו בבית הכנסת בשעת התפילה . העמוד אינו נזכר בתלמוד . אבל שם הוא מכונה תיבה . ברוב בתי הכנסת הוא ניצב לפני ארון הקודש , הטבלה שלו משופעת קימעא כלפי * החזן , באופן שיהיה נוח לקרוא מתוך הסידור או המחזור המונח עליה . משני צדיו דולקים שני נרות , ויש שמעטרים את חזיתו בלוח ועליו פסוקים שונים ונוסחים מן • הקבלה , הכל לפי מנהג המקום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור