עס הארץ

כינוי זה במקרא ציין תחילה את תושבי המקום שבי מדובר ( בראשית כג , ז . ( אצל עזרא כבר בא שם זה לציין את העמים עובדי האלילים ( ט , א ; י , ב . 1 בסוף ימי 'הבית השני ובפי התנאים היה "עם הארץ " כינוי לאנשים שאינם זהירים בדיני התורה , בעיקר בענייני טהרה , תרומות ומעשרות . כן היה כינוי לבורים שאינם יודעים את התורה . פירות של עם הארץ נחשבים "• דמאי , " שספק אם הופרשו מהם מעשרות ספק לא , וחייבים לחזור ולהפריש מהם מחמת הספק . תלמידי חכמים היו מתבדלים מהם : "המקבל עליו להיות חבר ( כלומר , תלמיד חכם ) מתארח אצל עם הארץ , ולא מארחו אצלו בכסותו " ( משנה דמאי ב , ג . ( ממילא שררה מתיחות בין תלמידי חכמים המקפידים על טהרה ומדקדקים בהלכה לבין עמי הארצות . "גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים משנאה ששונאים עכו " ם לישראל" אומרת הגמרא ( פסחים מט ע " ב . ( ובאותו מקום אומר רבי עקיבא , כי כשהיה עדיין עם הארץ אמר : "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור . " מן הצד האחר היו תלמידי חכמים גדולים , כמו רבי יהודה הנשיא למשל , שביקשו למנוע טובה מעמי הארץ , משום ש " אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור