על סנפי נ^רים (מלבד הקקומים)

כינוי למיבצע העלאת יהודי תימן למדינת ישראל , בשנים . 1950-1949 היהודים התרכזו בעדן — חלקם הגיעו אליה ממרחקים , בדרך המדבר הקשה , לעיתים ברגל ממש מאחר שתעלת סואץ היתה סגורה בפני אוניות ישראליות , הוטסו היהודים בטיסה ישירה מעדן לישראל , כאשר המטוסים עוקפים בדרכם מדינות ערביות . בכחמש מאות טיסות עלו לארץ כ 50000 , מיהודי תימן , כ 1 , 800 מיהודי עדן וכ 400 מיהודי ג י יבוטי ואריתריאה . יהודי תימן כינו את העלייה הזאת בשם "ביאת המשיח " ולמטוסים שהסיעום קראו "כנפי נשרים . " לפי הכתוב "ואשא אתכם על כנפי נשרים " ( שמות יט , ד )  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור