עלינו ל^זבח

תפילת שבח לה י שאומרים בתום כל תפילה מתפילות הקבע — "שחרית , מנחה "וערבית . היא באה בתוך תפילת "מוסף של ראש השנה , בראש סדר מלכויות , ומשם גם נלקחה כחתימת תפילות יום יום . התפילה עתיקה ביותר . יש שייחסוה אפילו ליהושע בן נון , שאמרה בעת כיבוש יריחו . אך היא חוברה כנראה בידי אנשי "כנסת הגדולה . תפילת "עלינו לשבח " עוררה קיטרוגים הרבה בקרב הנוצרים בשל פסוק אחד שבה : "שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע . " בשנת 1400 בקירוב בא יהודי מומר וטען שהמלה "וריק " עולה בגימטריה , 316 כמניין ישו . היהודים יצאו חוצץ נגד כל הטענות הללו אבל ללא הועיל . הקיטרוג נמשך מאות שנים . בנוסחאות אשכנז ובדפוסים השמיטו הצנזורים פסוק זה , ורק כתבי היד העתיקים ונוסח ספרד גורסים אותו . בארץ ישראל חזרו והוסיפוהו בקצת סידורים , ששוב אין אימת צנזורים על מדפיסיהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור