עליה לתורה

עליה לתורה הציבור משיב "ברוך ה י המבורך לעולם ועד יי . העולה חוזר על כך אף הוא ומברך : "ברוך אתה ה י ... אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה י נותן התורה . " לאחר הקריאה שב העולה ומברך "ברוך ... אשר נתן לנו תורת אמת , וחיי עולם נטע בתוכנו , ברוך אתה ה י נותן התורה . " נהגו שהעולה לתורה מתעטף "בטלית . נמנעו מלהעלות לתורה נער שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנה , אך לפי ההלכה , וכך נוהגים יהודי תימן , אף ילד כבן שבע שנים עולה לתורה . "ל"מפטיר " רשאי לעלות גם ילד . אולם המנהג הוא שנער בהיותו לבר מצווה עולה למפטיר . את העולה לתורה קוראים בשמו ובשם אביו . בעלייה הראשונה מכבדים כוהן , אחריו לוי ולאחריהם ישראלים . במרוצת הדורות הפכו בעדות שונות עליות אלה או אחרות להיות חשובות יותר , ובהן כיבדו את חשובי העדה . בני עדות אשכנז מחשיבים ביותר את העלייה השלישית , הקרויה "שלישי , " את "שישי " ואת "מפטיר . " לבד מן הכיבודים שמכבדים את בני הקהל לעת מצוא יש "זימונים מיוחדים שנוהגים לקרוא בהם אדם לתורה , כגון נער בהיותו "בר מצווה , חתן לפני חופתו או בשבת שלאחר נישואיו , מי שחל אצלו יום זיכרון באות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור