עליה

מן העליות החשובות ביותר שלאחר חורבן "בית שני יש להזכיר את עליית היהודים מחבל חיג _' אז שבערב המערבית , בעקבות נישולם על ידי המוסלמים הראשונים במאה הז י ; את עלייתם של "קראים במאה הט י , לאחר שקבוצות כ " אבלי ציון " ומנהיגים קראיים הטיפו לעלייה לארץ עליה החרבה ; בתקופה זו באו גם יהודים "רבניים ; " יש אף להזכיר את עלייתם של שלוש מאות רבנים מצרפת ומאנגליה במאה הי"ג ( 1211 ) בימי מסעי הצלב , ובראשם ר י יהונתן בן דוד הכוהן מלונל . עלייה זו עשתה רושם גדול ביישוב ועודדה עליות נוספות , כגון זו של ר י יחיאל מפריס ;( 1244 ) את עליית ר י משה בן נחמן רהרמב"ן ) ותלמידיו מספרד במאה הי"ג . ( 1267 ) זו השפיעה על הגולה והביאה לעלייתם של יהודים רבים ממזרח וממערב וגרמה למיפנה חיובי ביישוב _ארץ ישראל ; את עליית מגורשי ספרד בשנת , 1492 שהטמיעו בתוכם את בני היישוב הקודם . הם התרכזו בעיקר בטבריה ובצפת , שהפכה למרכז "למקובלים ובה קמו "פוסקים ומשוררים ; את עליית ר י ייהודה החסיד , ( 1700 ) שהגיע ארצה עם כאלף איש והתיישב בירושלים ; את עליית ר י חיים אבן עטר ממארוקו ור ' חיים אבולעפיה מאיזמיר . ( 1740 ) ר י חיים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור