על חטא

תפילת וידוי הנאמרת בסוף חמש תפילות "העמידה של "יום הכיפורים — מנחה שקודם חיום , "ערבית , "שחרית , "מוסף "ומנחה . * ב " נעילה " אין אומרים אותה . התפילה נאמרת ט י פעמים תחילה אומרה כל יחיד לעצמו ; בתפילה בלחש ולאחר מכן אומרים אותה עם "החזן בציבור , לבד _מנפילת מנחה שקודם יום הכיפורים שבה אין חוזרים על הווידוי . סדר הווידוי כבר נמצא "בסידור רב עמרם גאון . הוא הכיל משפט אחד בלבד . כיוס מפרטים בו את החטאים בסדר א " ב ( במנהג אשכנז א"ב כפול , ( כשכל שורה פותחת ב"על חטא שחטאנו לפניך " ... בעת אמירת על חטא נוהגים להכות על הלב לסימן חרטה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור