על המחזמר

עיתון יומי עברי בישראל . ביטאונה של "מפלגת הפועלים המאוחדת ( מפ"ס . ( נוסד בשנת . 1943 בצד העיתון למבוגרים יצא גם "משמר לילדים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור