עכו"ם

ראשי תיבות של י ' עובד ( י ) כוכבים ומזלות " או "עבודת כוכבים ומזלות . " כינוי זה הוכנס בשלהי ימי הביניים בראשית הדפוס , והוא הודפס בספרי הקודש במקום "גויים " או "נוכרים . " בכינוי זה ביקשו להפיס דעתה של הצנזורה ולהבהיר כי , כשמדובר "בתלמוד ובספרות התורנית המאוחרת בגויים ובנוכרים , הכוונה רק לעובדי אלילים ולא לנוצרים ולמוסלמים העובדים אל אחד . ואף על פי כן לא הועילו חכמים בתקנתם . היו משונאי ישראל שטרחו לפרש ולפענח את השם עכו " ם כ " עובדי כריסטוס ומוחמד " או "עובדי כריסטוס ומריה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור