עזרת נשים

מדור מיויוד לנשים "במקדש "ובבית הכנסת . במקדש שני היתה זו עזרה מזרחית , שהקימו בה _גזוזטרא , שתהיינה הנשים רואות מלמעלה והנכרים מתפללים למטה . בבית הכנסת זהו המקום המיועד לנשים הבאות להתפלל . מקימים מחיצה בין עזרת הנשים ובין עזרת הגברים כדי שהנשים תוכלנה לצפות בנעשה בתוך היכל בית הכנסת מבלי להיראות . יש שעזרת הנשים בנויה במיפלס אחד עם עזרת הגברים יש שהיא בנויה כיציע מוגבה באחורי בית הכנסת או משני צידיו . בעניין ההפרדה בין גברים לנשים בבית הכנסת יש מחלוקת בין המתקנים לאורתודוקסים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור