עזרא

( א ) מנהיגם הרוחני של יהודי ארץ ישראל בראשית ימי "בית שני וממעצבי דמותה הראשיים של היהדות . עלה מבבל לירושלים בראש שיירת עולים גדולה בשנת 457 לפני סה " נ . פעל למען הפצת "התורה בעם ולמען חיזוק האמונה באלוהי ישראל . את עיקר מאמציו כיוון בתחילה להרחקת היהודים מעמי הארץ ומהשפעתם ולהרחקת הנשים הנוכריות . בשלב הבא והעיקרי בפעולתו החל בשנת 444 לפני סה " נ כאשר נתמנה "נחמיה לפחה ( נציב ) ביהודה . עזרא הנהיג אז לראשונה את קריאת התורה בציבור באורח קבע בליווי תרגום והסברים . יחד עם נחמיה ערך אמנה עם העם להשלטת דיני התורה ביהודה כחוק המדינה . עזרא היה כוהן , " " סופר מהיר בתורת משה " ( עזרא ז , ו , ( דוגמא לתופסי התורה ואחרים , אשר עסקו בכינוסם ובעריכתם של כתבי הקודש , ובהתקנת תקנות שונות ברוח דיני המקרא . ההערצה אליו במסורת ישראל רבה מאוד . • חז " ל אמרו עליו : "ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל , אילמלא קדמו משה " ( סנהדרין כא ע " ב . ( ועוד אמרו : "כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה " ( סוכה כ ע " א . ( המסורת מייחסת לעזרא את החלפת "הכתב העברי הקדמון בכתב האשורי המרובע , הנהוג עד ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור