ע1לם היוה ועולם הבא

"העולם הזה " הוא כינוי לעולם החיים המוחשיים שעל פני האדמה , והאדם מסיים את שהותו בו עם המוות . "העולם הבא " מציין את העולם הרוחני שאליו מגעת הנשמה לאחר המוות . האמונה בעולם הבא היא מעיקרי האמונה היהודית . הצדיקים יזכו בשכר על מעשיהם הטובים והרשעים יקבלו עונש על חטאיהם . "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא " ( סנהדרין צא ע " א . ( גם חסידי אומות העולם זוכים לכך ( שם , קח ע " א . ( חלקו של אדם בעולם הבא הוא פועל יוצא של מעשיו בעולם הזה , ש " העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא . התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין " ( אבות ד , טז . 1 לעומת הצדיקים יש רשעים מובהקים שאין להם חלק לעולם הבא . אלה הם הכופרים בעיקר והעוברים על "מצוות שבין אדם לחברו , כגון : המתכבד בקלון חברו , המלבין פני חברו ברבים והמלשין על אדם בסתר . לגבי ציור העולם הבא אמרו חכמים , בין השאר , שקיימת בו שלימות רוחנית . "ובגמרא ( ברכות יז ע " א _) נאמר : "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה , ולא פרייה ורבייה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות , אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו "השכינה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור