עולה

קורבן הנשרף כליל על גבי המזבח ורק עורו ניתן לכוהן . העולה באה מן הבקר , מן הצאן או מן העוף . שני סוגי עולות הס : עולת התמיד , הבאה משל הציבור ומקריבים אותה מדי יום ביומו בבוקר ובין הערביים . עולת היחיד , המקריב אותה לרצונו . כלומר , אין היא באה על חטא ברור שחטא אדם . עולה אחרת שמביא היחיד היא "עולת ראייה , " שמקריבים אותה בעת העלייה לרגל לירושלים להיראות את פני ה י  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור