עדיות, מסכת

המסכת השביעית בסדר נזיקין . בת שמונה פרקים . אין לה -גמרא לא בבבלי ולא "בירושלמי , אלא "תוספתא בלבד . -מסכת עדויות איננה עוסקת בעניין אחד כשאר מסכתות "המשנה , אלא היא קובץ של "הלכות שונות , שנאספו כאן וסודרו לפי צד חיצוני שווה . שמה ניתן לה על שום שחלק גדול מן המשניות פותחות בלשון "העיד רבי פלוני . " רובן של ההלכות באות אף במסכתות שהן מעניינן , אם בלשונן כאן ממש או בשינויי לשון . חוקרי המשנה חלוקים בדעתם לגבי אופייה של המסכת . חנוך אלבק סבור שמסכת עדויות סודרה ראשונה , קודם שסודרו המסכתות האחרות . היא לא סודרה לפי עניינים אלא לפי שמות החכמים מוסרי ההלכות . לימים , כשהתחילו בעריכת המשניות לפי תוכנן , חזרו וקבעו את ההלכות של מסכת עדויות , שכבר היתה ערוכה לפניהם , בתוך המסכתות , ששם עניינן . וכך פותחת התוספתא לעדויות : "משנכנסו חכמים בכרם ביבנה אמרו : עתידה שעה שיהא אדם מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצא , מדברי סופרים ואינו מוצא ... שלא יהא דבר מדברי תורה דומה לחברו . אמרו : לכו ונתחיל מהילל ושמאי . " כלומר , לאחר החורבן , משקם המרכז ביבנה , חששו חכמים שמפני עול הצרות והשיעבוד תשתכח תורה מי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור