עגל הזהב

אליל זהב בצורת עגל שעשו בני ישראל במדבר וסגדו לו ( שמות לב . ( היה זה סמוך למתן תורה ומשה עלה אל הר האלוהים . משבושש לרדת מן ההר עשו בני ישראל את העגל . כשירד משה מן ההר ונודע לו על מעשה העגל שיבר את הלוחות שהביא . הוא שרף את העגל ופיזר את אפרו על פני המים . בני לוי נענו לקריאתו של משה והרגו כשלושת אלפים מן החוטאים בעגל . חטא העגל נחשב לאחד החטאים החמורים שחטאו ישראל . חכמים ייחסוהו לערב רב שעלה עם ישראל . שבירת הלוחות אירעה לפי המסורת ביום י " ז בתמוז , והיה זה יום קשה לישראל עד שהפך משל לכל יום מר שהוא "קשה לישראל כיוס שנעשה בו העגל" ( שבת יז ע " א . ( כשנתפלגה המלוכה בישראל עשה ירבעם בן נבט שני עגלי זהב והעמידם אחד בבית אל ואחד בדן , כדי לנתק את עשרת השבטים מן "המקדש שבירושלים . לפיכך נחשב ירבעם כסמל לרשע , החוטא ומחטיא את הרבים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור