עברים

כינוי לבני ישראל המתייחסים על זרע אברהם אבינו ( בראשית יד , יג . ( במקרא שני הסברים לשם זה : עברי הוא שבא מעבר הנהר , כלומר מארצות נהר פרת ( יהושע כד , ב , ( או צאצאי עבר , הוא נינו של שם בן נוח , שאברהם הוא מצאצאיו באגדה מתוארים שם ועבר במייסדי בית המדרש הראשון , שהאבות למדו בו את _תורתס ( מגילה טז ע " ב . _( במחקר המודרני היו שזיהו את השם "עברי " עם מלה דומה ( חברו עפרו ) המופיעה במקורות אכדייס קדומים ושציינה כנראה מעמד חברתי נמוך , ולימים דבקה בה אולי משמעות אתנית . הכינוי "עברים " לבני ישראל לא היה מקובל ונשתקע . כנגד זה הוא נתייחד ללשונם — העברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור