עבר הירדן

השטח שלאורך הגדה המזרחית של נהר הירדן , מן הגולן והבשן בצפון ועד לערבה שבדרום מזרח לים המלח ( דברים ד , מח-מט . _( בבוא בני ישראל לעבר הירדן , בתום ארבעים שנות מסעם במדבר , הם מצאו בדרומו את בני אדום , מצפון להם את בני מואב , עמון והאמורי . בהנהגתו של משה כבשו ישראל את רוב עבר הירדן . כאן התנחלו בני ראובן בדרום , בארץ עמון ; גד במרכז , בארץ הגלעד ; חצי שבט המנשה בצפון , בבשן ובגולן . בתקופת השופטים הוטרדו ישראל כפעם בפעם על ידי בני עמון ומואב שנותרו , עד שבא דוד וכבש את עבר הירדן כולו . החל מן המאה השמינית לפני סה " נ הלך ופחת היישוב בעבר הירדן . בשנת 733 לפני סה " נ הגלה תגלת פלאסר את עשרת השבטים , ובתוכם גם את בני ישראל שישבו בעבר הירדן . בתקופת המכבים היה עבר הירדן מאוכלס ביישובים יהודיים רבים . אלכסנדר ינאי השתלט על חלק גדול הימנו . הורקנוס כבש את אדום וכפה את תושביה להתגייר . בשנת 105 לסה " נ עשו הרומאים את עבר הירדן מחוז לעצמו וכינוהו ; "פרובינציה ערביה . " השרידים ביישובים רבים מלמדים על התיישבות יהודית בצפון עבר הירדן ובגולן . הכיבוש הערבי שם קץ ליישובים היהודיים בעבר הירדן ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור