עבודה עברית

מערכי היסוד של תנועת העבודה היהודית והתנועה החלוצית , שהיו לו שני פנים : רעיוני חינוכי וכלכלי . תנועת העבודה ראתה בעבודה יוצרת יסוד מקודש בחיי היהודי הצעיר השב לאדמתו . מבחינה רעיונית ביקשה התנועה לקרב את היהודי , שרחק מעבודת כפיים , לעבודה היוצרת . מראשית ההתנחלות היהודית החדשה בארץ ישראל היה המשק הערבי סגור בפני העובד היהודי , ובימי "המנדאט העדיפה גם הממשלה הבריטית את הפועל הערבי , הזול , על פני היהודי . גם במשק העברי תפשו פועלים ערבים רבים ממקימות העבודה , מפני שהמעביד היהודי ביקש אף הוא עבודה זולה . בכך צומצמו אפשרויות התעסוקה של הפועל היהודי ומכאן נבע הפן הכלכלי של רעיון העבודה העברית . הפועלים היהודים הכריזו מלחמה על העבודה הערבית , בעיקר בפרדסים ביהודה ובשומרון . הם הציבו משמרות בשערי הפרדסים ולא התירו לפועלים ערבים להיכנס . המאבק הגיע לכדי התנגשויות , מעצרים ומשפטים . שינוי זמני חל בשנים , 1939-1936 שנות מהומות הדמים , שבהן לא באו הערבים בשערי היישובים היהודיים . החרם הערבי הביא תנופה חדשה למשק היהודי וכך , למשל , הוקם אז נמל תל אביב , על טהרת העבודה העברית . לאחר קום המדינה ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור