זגבודה זרד ,

פולחן לאלים זרים בכל צורה שהיא . פסילים , כוכבים ומזלות , תמונות ואיקונין . עבודתם של כל אלה נאסרה במוחלט על בני ישראל . עמי קדם היו שטופים בעבודה זרה "והתורה הזהירה פעמים הרבה שלא להידבק בהם . מי שעובד עבודה זרה בנוכחות שני עדים ולאחר שהתרו בו שהדבר אסור וגורר אחריו עונש מוות , דינו סקילה . הוא אף נחשב ככופר בכל התורה כולה . איסור עבודה זרה הוא מג י "מצוות שאדם חייב למסור את נפשו ולא לעבור עליהן ( האחרות הן איסור גילוי עריות ואיסור שפיכות דמים . ( מיצווה לעקור את העבודה הזרה מן הארץ ( שמות כג , כד ; דברים ז , ה ועוד , ( וברכה קבעו חכמים לרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה : "ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו , וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות ישראל" ( ברכות נז ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור