?גבוךה

מעיקרה — כינוי לעבודת הקודש "במקדש , ובעיקר מעשה הקרבת הקורבנות . טקס עבודת "כוהן גדול "ביום הכיפורים שמתואר "בפיוטים נקרא "סדר העבודה . " הברכה הראשונה בשלוש הברכות החותמות את תפילת "העמידה קרויה "עבודה . " היא פותחת במילים "רצה בעמך ישראל ... והשב את העבודה . " ... התפילה עצמה , שבימינו ממלאת את מקום עבודת הקורבנות , מכונה אף היא "עבודה שבלב" על פי מה שדרשו חכמים : "ועבדת את ה י אלוהיך בכל לבבך " ואיזו היא עבודה שבלבז הווי אומר : זו "תפילה ( פרקי דרבי אליעזר טו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור