עלדים היינו

תיבות הפתיחה של תשובת האב לארבע הקושיות של הבן " מה נשתנה , " הנאמרות "בליל הסדר . המשפט הפותח מורכב משני פסוקים בספר דברים ( ו , כא ; כו , ח . ( כאן מתחילה עיקר מצוות "והגדת לבנך , " שעניינה סיפור • יציאת מצרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור