ס?ר תורה

חמשת חומשי התורה , הכתובים בידי יסופר סת " ם על יריעות עור מעובד מחוברות בגידים . יריעות העור מגוללות סביב שני גלילי עץ , הקרויים בפי האשכנזים "עצי חיים . " מקפידים הרבה בכתיבת ספר תורה , לפי שאם נמצא בו חסר או יתר הוא פסול . מסכת " סופרים , " מן המסכתות הקטנות שלא נכללו "בתלמוד , עוסקת בדיני כתיבת ספר תורה ובסדר קריאת התורה בבית הכנסת . יש שהנהיגו לפתוח כל עמודה בספר התורה באות ו י , ומכנים זאת "ווי העמודים . " אך יש הסבורים שזהו איסור חמור . אולם לגבי שש תיבות נקבע שהן תעמודנה בראש העמודה וסימנן בי " ה שמ " ו : "בראשית " ( בראשית א , א ;( "יהודה אתה יודוך אחיך " ( בראשית מט , ח , ( "הבאים אחריהם בים" ( שמות יד , כח ;( "שמר לך" ( שמות לד יא ;( "מה טבו _אהליך יעקב " ( במדבר , כד , ה ;( "ואעידה בם" ( דברים לא , כח . ( בספרי ספרד הש י הוא של "שני השעירם " ( ויקרא טז , ח , ( ובמקראות נוסח רומי — "שמר ושמעת " ( דברים יב , כח . ( מצווה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו . אך רק מעטים , שיש בידם הממון לכך וגם הזיקה לדקדק בקיום מצוות , מקיימים זאת . המלך היה כותב שני ספרים , אחד שהיה הולך ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור