ספר יצירה * " " ? ?

ספר על יצירת העולם ועניינ האלוהות והמלאכים . בימי הביניים , לפני התפשטותה של תורת הקבלה , שימש חיבור מרכזי של "תורת הסוד " או " חכמת הנסתר " והשפעתו ניכרת על הקבלה . מחברו אנונימי והוא יוחס לרבי עקיבא ולאברהם אבינו . הספר רואה את כ"ב האותיות של האלפבית העברי ככלים מקודשים , שבהם נברא העולם . אגב דיון בהן הריהו הראשון שדן בבעיות ההיגוי של אותיות האלפבית העברי ובמיונן . הספר הוא עיבוד מורחב של ספר קדום יותר או חיקוי לו . היה נקרא "ספר יצירה " או "הלכות יצירה" והיה משמש למעשי נסים . הוא מוזכר במסכת סנהדרין שבתלמוד ( סה ע " ב וסז ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור