ספרי י " :

משמעו בארמית : ספרים . זהו מדרש הלכה הכתוב עברית לספרים ב"מדבר" ו " דברים . " לפי המסורת סודר הספר במאה השנייה בידי רבי • שמעון בר יוחאי . מושתת על מדרשי הלכה לספרים אלה מבית מדרשו של רבי עקיבא , להוציא כמה קטעים המיוסדים על מדרשי הלכה מבית מדרשו של רבי ישמעאל . הושלם בידי חכמי המאה השלישית ובייחוד על ידי רב , לפיכך גם קוראים לו "ספרי דבי רב , " כלומר הספרים מבית מדרשו של רב . מדרש "ספרי " כולל דברי הלכה ואגדה , וחשיבותו בכך שהוא מבהיר את מקורות התפתחותם של דינים שונים המצויים "במשנה -ובתלמוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור