ספר חסידים ?י

אחד מספרי המוסר החשובים ביותר . נתחבר במאות הי " ב-הי " ג בחוג "חסידי אשכנז " שבחבל הריין שבגרמניה . הוא מיוחס אמנם לר י ייהודה החסיד , אך מבנהו ותוכנו מלמדים שהוא יצירת דורות . הספר הוא אוסף של משלים , מעשיות ודרשות קצרות , שעיקרם לקח מוסרי , רובם מיסודם של ר י שמואל החסיד ובנו ר י יהודה . נוספו עליהם משל תלמידיו של ר י יהודה החסיד , שהחשוב שבהם היה ר י אליעזר מגרמייזא . החיבורים נכתבו בידי מחבריהם או נרשמו מפיהם בידי שומעיהם . הספר ספוג אווירה של פרישות וסגפנות , הקפדה חמורה ומדוקדקת בענייני מוסר ומצוות , החשבה יתירה של הענווה והתשובה ונכונות גמורה להיהרג בכל עת על קידוש השם , תוך אמונה שהכל נקבע בגזירת הבורא . בספר מוטעמת התביעה לאחווה בין היהודים ודרישה להגינות גם כלפי הנוכרים השונאים . מודגשת חשיבותה של "הצדקה , אגב הטעמה כי חייב אדם לעשות כל שביכולתו כדי שלא ליפול למשא על אחרים . כן מודגשת החשבת לימוד התורה , אגב הכרה כי גם עם הארץ יכול להגיע למדרגה גבוהה בכוח זיכוך נפשו . " ספר חסידים" קרוב ברוחו לספר "רוקח" לר י אלעזר מגרמייזא , ובולטת בו תערובת של השקפות נעלות עם אמונות תפלות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור