ספר הי^ר

ספר המתאר את תולדות עם ישראל מימי האבות ועד להשלמת כיבוש הארץ בידי בני ישראל אחרי מות יהושע . נדפס לראשונה בוונציה בשנת 1625 והיה , עד התפשטותה של ההשכלה המודרנית , אחד הספרים העיקריים שעיצבו את המושגים של המוני העם על תולדותיו . בספר חומר אגדי רב השאוב מן התלמוד , מהמדרשים , מ " _יוסיפון " מאגדות העמיס . כתוב בסיגנון עממי נאה ומושך לב . נודע גם בשמות "תולדות אדם " ו " דברי הימים הארוך . " חשיבות מיוחדת נודעת לו משוס שהשתמש במדרשי אגדה שלא נשתמרו בידינו במקום אחר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור