קפיר1ת, ע&ר

בקבלה ; עשר מדריגות או מידות בהשתלשלות האצילות והבריאה מן _ה"אין סוף " המופשט לעולמנו החומרי . _על ידן ברא הקדוש ברוך הוא , ה " אין סוף , " את העולם . ואלה הן : כתר , חכמה , בינה , חסד , גבורה , תפארת , נצח , הוד , יסוד , מלכות ( כח"ב חג " ת נהי"ס . ( בשלוש הראשונות — כח " ב — השתמש קודם בריאת העולם , ובשבע האחרות מזמן בריאת העולם , מידה מידה ביומה : יום א י — בכלי חסד יום ב י — גבורה יום ג י — תפארת יום ד י , , , — נצח , יום ה י — הוד , יום ו י — יסוד , יום שבת — מלכות . אף את שבעת השבועות של ספירת העומר ראו חכמי הקבלה באספקלריא של ז י הספירות , שבוע שבוע וספירתו , וכל יום ויום והספירה שלו . הדבר _מצויין בסידורים . כך , דרך משל , ל"ג בעומר , שהוא היום החמישי בשבוע החמישי לספירה , הוא "הוד שבהוד . " והיום המ " ט לספירה — השביעי שבשביעי — הוא "מלכות שבמלכות . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור