09יר , ר' יע}?ב הללי

. 1885-1822 נוסע ש " גילה " את יהודי תימן . בשנת 1858 ערך סיור במצרים , בתימן , בהודו ובאוסטרליה בשליחות העדה האשכנזית בארץ ישראל . בספרו " אבן ספיר " תיאר את יהודי הארצות שביקר בהן , ובעיקר את יהודי תימן . ספר זה משמש עד היום ספר יסוד ללימוד דרך חייהם ומנהגיהם בדורות עברו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור