9גיק

כינוי לאיש המחזיק על ברכיו את התינוק הנימול . סנדקאות נחשבה לזכות גדולה שביקשו להתכבד בה . לרוב נוהגים לכבד בסנדקאות את אחד מנכבדי הקרואים "לברית המילה . ויש שמכבדים בה את סבו של הרך הנימול . בעדות אשכנז מקובל שאין אב מכבד פעמיים את אותו אדם בסנדקאות אצל בניו , והוא על פי צוואת רבי ייהודה החסיד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור