סמיכה

סמיכה ( המאה הראשונה לפני סה " נ ) ברשות הנשיא . רק בשעת חירום יכול היה גם זקן אחד לסמוך . חשיבות משפטית וציבורית רבה נודעה בקרב היהדות לסמיכה : באמצעותה הובטחה רציפותה של המנהיגות הרוחנית ורמתה . לכן גם ניסו הרומאים בשעת הרדיפות של מרד בר כוכבא לחסלה , וחכמי ישראל קיימוה בחירוף נפש . ידוע המעשה ברבי יהודה בן בבא שישב בין שני הרים גדולים בין אושה לשפרעם וסמך שם חמישה זקנים ואלו הם : רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע . כיוון שהכירו בהם אויבים , אמר להם : בני , רוצו ! אמרו לו : רבי , ואתה מה תהא עליך ! אמר להם : הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין . ואכן הרגוהו , והוא • מעשרת הרוגי מלכות . מאז פסקה הסמיכה גם בארץ ישראל . כך נפסקה שושלת שראשיתה במשה רבינו שהוא עצמו סמך את יהושע יורשו ואת 70 הזקנים ( במדבר כז , כב-כג ; יא , טז-כה . ( אלה סמכו את תלמידיהם , ותלמידיהם את תלמידיהם , מדור לדור . בשעת המינוי לא היו הממנים "סומכים " את ידיהם על המתמנים , כשם שנסמך יהושע על ידי משה , אלא מעניקים לו את התואר "רבי , " ועל שם סמיכת ידי משה על יהושע נקראת הענקת התואר הזה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור