סמולנסקין, פרץ

. 1885-1840 מספר ופובליציסט . מראשוני התנועה הלאומית המודרנית . תחילה ביקש לעשות נפשות לתנועה " ההשכלה " ששאפה לקרב את היהודים לשכניהם הנוכרים . ברם , לאחר מכן פנה לה עורף ונלחם בה , בראותו בה פתח מסוכן להתבוללות . דרש התעוררות לאומית יהודית ושימוש בשפה העברית לפחות לצורך הוראתה של תרבות ישראל ולצורך כתיבה על נושאים יהודיים . הטיף לטיפוח תקוות התחייה _בארץ ישראל , ובהשפעת אליעזר בן יהודה — גם להגשמת תקווה זו למעשה . יזם הקמת _אירגון יהודי עולמי לטיפול בצרכיו הרוחניים והגשמיים של העם . מאמריו הפובליציסטיים , שהתפרסמו בירחונו "השחר " ( וינה , ( 1885-1868 סייעו במידה רבה להכשרת הקרקע לתנועת "" חיבת ציון . " היה מסוללי הדרך של הרומן העברי . כתב שבעה רומנים — רובם מגמתיים — שהשאירו רושם עצום על בני דורו . הנודעים שבהם ; "התועה בדרכי החיים " ו " קבורת חמור . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור